Chabon vèt bon pou Ayiti(Video)
Anmwe Sekou
Karakol
Kannkoun (Cancun)
Anpil rejyon nan lemond...
12 janvye ki sa ki pase?
Pouki sa Kopennag?
Klima-a ape vin pi cho
Sa nou ape fè oseyan yo...
Ki sa devlòpman dirab-la ye?
La tè, ti planèt nou-an
Chabon vèt tou pwe OCap